ลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*

ลงทะเบียนเพื่อรับของสมนาคุณ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
รหัสสามารถใช้ได้ครั้งเดียว ภายในวัน 11 – 19 ม.ค. 63

ท่านสนใจสินค้าประเภทใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)*
ท่านทราบข่าวการจัดงานครั้งนี้จากสื่อใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)*
ปกติท่านรับชมโทรทัศน์ช่องใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)*
ท่านชอบชมรายการประเภทใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)*